Bài 27. Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện


 Chọn câu đúng.Hình 27.3 SGK mô tả đoạn dây dẫn AB và lực từ tác dụng lên đoạn dây đó đều nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Chiều của lực từ và chiều của dòng điện đã được chỉ rõ...
Chọn câu đúng.Đặt bàn tay trái cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, ngón cái choãi ra 90°  chỉ chiều dòng diện thì chiều của lực từ tác dụng lèn dòng điện.A. theo chiều từ cổ tay đến...