Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người


Giâm cành là cắt một đoạn cành có đủ mắt, chồi cắm xuống đất ẩm chờ cành đó bén rễ, phát triển thành cây mới.Chiết cành là làm cho cành ra rễ ngay trên cây rồi mới cắt đem trồng...
Đề bàiQuan sát H27.1 hãy cho biết: - Đoạn cành có đủ mắt đủ chồi đem cắm xuống đất ẩm, sau một thời gian sẽ có hiện tượng gì?- Hãy cho biết giâm cành là gì?- Hãy kể tên một số...
Đề bàiQuan sát H27.2 hãy cho biết:- Chiết cành là gì?- Vì sao ở cành chiết, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ phía trên của vết cắt?- Hãy kể tên một số cây thường được trồng bằng...
Đề bàiGhép mắt gồm những bước nào?Lời giải chi tiếtBước 1: Rạch vỏ gốc ghép.Bước 2: Cắt lấy mắt ghép.Bước 3: Luồn mắt ghép vào vết rạch.Bước 4: Buộc dây để giữ mắt ghép.
Đề bàiTại sao cành giâm phải có đủ mắt, chồi?Lời giải chi tiết Sau khi cắm cành có đủ mắt chồi xuống đất ẩm từ các mắt sẽ mọc ra rễ mới. Tiếp đó các mầm non sẽ mọc lên từ...
Đề bàiChiết cành khác với giâm cành ở điểm nào? Người ta thường chiết cành với những loại cây nào?Lời giải chi tiếtGiâm cành là rễ được hình thành sau khi cắm xuống đất.Chiết cành là rễ đã hình thành...
Đề bàiHãy cho một vài ví dụ về ghép cây thường được nhân dân ta thực hiện trong trồng trọt.Lời giải chi tiếtNhân dân ta thường áp dụng phương pháp này để ghép loại cây này với loại cây khác...
Đề bàiCách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm cây giống nhất? Vì sao?Lời giải chi tiết Nhân giống vô tính trong ống nghiệm là cách nhân giống nhanh nhất và tiết kiệm cây giống nhất, vì:     - Chỉ...