Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)


Đề bàiCó gì khác nhau giữa nhiệt độ của nước trong cốc thí nghiệm và trong cốc đối chứng?Lời giải chi tiếtNhiệt độ ở cốc thí nghiệm thấp hơn nhiệt độ ở cốc đối chứng.
Đề bàiCó hiện tượng gì xảy ra ngoài của cốc thí nghiệm có thể là do nước thấm ra không? Tại sao?Lời giải chi tiếtCó nước đọng ở mặt ngoài cốc thí ngiệm, không có nước đọng ở ngoài cốc...
Đề bàiCác giọt nước đọng ở mặt ngoài của cốc thí nghiệm có thể là do nước ở trong cốc thấm ra không? Tại sao?Lời giải chi tiếtKhông, vì nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm không có màu...
Đề bàiCác giọt nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm là do đâu mà có?Lời giải chi tiếtGiọt nước đọng ở mặt ngoài cốc thí nghiệm là do hơi nước trong không khí gặp lạnh, ngưng tụ lại.
Đề bài Vậy dự đoán của chúng ta có đúng không?Lời giải chi tiếtDự đoán của chúng ta là đúng.
Đề bài Hãy nêu hai thí dụ về hiện tượng ngưng tụ?Lời giải chi tiếtHơi nước trong các đám mây ngưng tự tạo thành mưa. Khi hà hơi vào mặt kính cửa sổ, hơi nước có trong hơi thở gặp mặt...
Đề bài Giải thích sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm?Lời giải chi tiếtHơi nước trong không khí ban đêm gặp lạnh, ngưng tụ thành các giọt sương đọng trên lá.
Đề bàiTại sao rượu đựng trong chai không đậy nút sẽ cạn dần, còn nếu nút kín thì không cạn?Lời giải chi tiếtTrong chai đựng rượu đồng thời xảy ra hai quá trình bay hơi và ngưng tụ, là vì...