Bài 27. Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam


Dựa trên bản đồ hành chính Việt Nam trong SGK hoặc Atlat Địa lí Việt Nam:-Xác định vị trí của tỉnh, thành phố mà em đang sống- Xác định vị trí, toạ độ các điểm cực Bắc, cực Nam. cực...
Đọc lược đồ khoáng sản Việt Nam trong sách giáo khoa hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, vẽ lại kí hiệu và ghi vào vở học nơi phân bố của mười loại khoáng sản chính theo mẫu (SGK trang 100).Trả...