Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam …


Đề bàiDựa vào các hình 24.3 và 26.1 trong SGK hoặc AtlatĐịa lí Việt Nam, hãy xác định:- Các cảng biển.- Các bãi cá, bãi tôm.- Các cơ sở sãn xuất muối.- Những bãi biển có giá trị du lịch...
Đề bài Căn cứ bảng số liệu sau:Bảng 27.1. Sản lượng thủy sản ở Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung BộVùngHoạt động kinh tếBắc Trung BộDuyên hải Nam Trung BộNuôi trồng38,827,6Khai thác153,7493,5- So sánh sản lượng thủy sản nuôi...