Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại


27.1. Hãy chọn phát biểu đúng. Bức xạ (hay tia) hồng ngoại là bức xạA. đơn sắc, có màu hồng.B. đơn sắc, không màu ở ngoài đầu đỏ của quang phổ ánh sáng trắng,C. có bước sóng nhỏ dưới 0,4 |am.D. có...
27.3. Hãy chọn phát biểu đúng.Bức xạ (hay tia) tử ngoại là bức xạA. đơn sắc, có màu tím sẫm.B. không màu, ở ngoài đầu tím của quang phổ ánh sáng trắng, C. có bước sóng từ 400 nm đến vài nanômét.D. có...
27.8. Chỉ ra ý sai.Tia hồng ngoại được dùngA. trong y tế để chữa bệnh.B. trong quân sự để quan sát ban đêm.C. trong công nghiệp để dò các vết nứt trên mặt sản phẩm.D. để sấy khô các sản...
27.11. Giả sử ta có một nguồn điểm phát bức  xạ hồng ngoại đơn sắc, bước sóng cỡ 12 \(\mu\)m. Để khoảng vân i đo được trên một màn đặt cách hai khe Y-âng 0,8 m có giá trị i =...
27.12. Một nguồn điểm S phát một bức xạ tử ngoại đơn sắc chiếu sáng hai khe hẹp F1, F2 cách nhau một khoảng a = 3 mm. Màn hứng vân giao thoa là một phim ảnh, đặt cách F1, F2  một...
27.13. Tại sao để nghiên cứu quang phổ trong vùng tử ngoại, người ta không dùng các máy quang phổ có lăng kính và thấu kính bằng thuỷ tinh, mà dùng các máy quang phổ có lăng kính và thấu...
 27.14. Các phim chống nóng dán ở cửa kính ôtô hoặc cửa kính phòng làm việc phải hấp thụ mạnh ánh sáng trong vùng tử ngoại hay hồng ngoại? Tại sao?Hướng dẫn giải chi tiếtCác phim chống nóng dán ở...
27.15. Quang phổ hấp thụ của một chất lỏng có dạng một dải tối kéo dài từ vùng bước sóng 0,47 \(\mu\)m đến vùng bước sóng 1,23 \(\mu\)m trên nền của một quang phổ liên tục. Nếu chiếu một chùm...