Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày


1 - Cấu tạo dạ dày■ Giống phần lớn các đoạn khác của ống tiêu hoá, thành dạ dày có cấu tạo 4 lớp cơ bản gồm màng bọc, lớp cơ, lớp dưới niêm mạc và lớp niêm mạc. Đặc...
Đề bài- Trình bày các đặc điểm cấu tạo chủ yếu của dạ dày.- Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo, dự đoán xem ở dạ dày có thể diễn ra các hoạt động tiêu hoá nào?Lời giải chi tiết-...
Đề bàiTừ những thông tin nêu trên, hãy điền các cụm từ phù hợp theo cột và theo hàng trong bảng 27.Bảng 27. Các hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dàyBiến đổi thức ãn ở dạ dàyCác hoạt...
Đề bàiỞ dạ dày có các hoạt động tiêu hóa nào? Lời giải chi tiếtỞ dạ dày có diễn ra các hoạt động tiêu hóa sau:- Tiết dịch vị.- Biến đổi lí học của thức ăn: sự co bóp của...
Đề bàiBiến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như thế nào?Lời giải chi tiếtBiến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như sau:- Thức ăn chạm lưỡi và chạm dạ dày kích thích tiết dịch vị (sau...
Đề bàiBiến đổi hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào? Lời giải chi tiếtSự tiêu hóa hóa học ở dạ dày diễn ra như sau:- Một phần nhỏ tinh bột tiếp tục được phân giải nhờ enzim...
Đề bàiVới khẩu phần thức ăn đầy đủ các chất, sau tiêu hóa ở dạ dày thì còn những loại chất nào trong thức ăn cần được tiêu hóa tiếp?Lời giải chi tiếtVới khẩu phần thức ăn đầy đủ nhất,...