Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm


Công nghiệp năng lượng bao gồm 2 phân ngành: khai thác nguyên, nhiên liệu (than, dầu khí, kim loại phóng xạ) và sản xuất điện.Hình 27.1. Sơ đồ cơ cấu ngành công nghiệp năng lượnga) Công nghiệp khai thác nguyên,...
Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm với cơ cấu ngành đa dạng nhờ nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và thị trường tiêu thụ rộng lớn ở trong...
Đề bàiDựa vào bản đồ Địa chất – Khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học, hãy trình bày về tài nguyên than của nước ta (các loại, trữ lượng, phân bố).Lời giải...
Đề bàiHãy phân tích những thế mạnh về tự nhiên đối với sự phát triển công nghiệp điện lực ở nước ta?Lời giải chi tiếtNhững thế mạnh về tự nhiên đối với sự phát triển công nghiệp điện lực ở...
Đề bàiHãy giải thích vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?Lời giải chi tiết* Khái niệm công nghiệp trọng điểm: là ngành có thế mạnh lâu dài,...
Đề bàiDựa vào bảng 27, hãy nêu các nơi phân bố chủ yếu của từng phân ngành và giải thích?Lời giải chi tiết- Ngành chế biến sản phẩm trồng trọt:+ Gồm: xay xát, đường mía, chè, cà phê, rượu bia...
Đề bàiTại sao công nghiệp năng lượng là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta?Lời giải chi tiết* Khái niệm công nghiệp trọng điểm: là ngành có thế mạnh lâu dài, đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội...
- Các nhà máy thủy điện lớn nhất của nước ta là:+ Hòa Bình (trên sông Đà, 1.920MW).+ Yaly (trên hệ thống sông Xê Xan, 720MW).+ Trị An (trên sông Đồng Nai, 400MW).+ Hàm Thuận - Đa Mi (trên sông...
Đề bàiPhân tích cơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm (cơ sở nguyên liệu, tình hình sản xuất và phân bố).Lời giải chi tiếtCơ cấu ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm:* Cơ sở...