Bài 28. Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Đi…


Thí nghiệm 1. Xác định định tính cacbon và hidro- Tiến hành thí nghiệm: SGK.- Hiện tượng: (Các bạn nên quan sát hình 4.1 trang 90 sgk Hóa 11)   + Nung nóng hỗn hợp, bột \(CuSO_4\) khan từ màu trắng chuyển sang màu...