Bài 28. Các đại dương trên thế giới


Quan sát hình 1 và 2, trang 130 SGK, hãy hoàn thành bảng sau:Tên đại dươngGiáp các châu lụcGiáp các đại dương            Trả lời:Tên đại dươngGiáp các châu lụcGiáp các đại dươngThái Bình DươngChâu Mĩ, châu Á, châu Đại Dương, châu...
Quan sát bảng số liệu ở trang 131 SGK, hãy viết tên các đại dương (theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích) vào các ô trống sau:Trả lời:
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.Độ sâu lớn nhất thuộc về:☐ Ấn Độ Dương☐ Bắc Băng Dương☐ Đại Tây Dương☐ Thái Bình DươngTrả lời:☒ Thái Bình Dương