Bài 28. Các đại dương trên thế giới


Tìm các đại dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.GỢI Ý LÀM BÀICác đại dương trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới là:- Thái Bình Dương- Bắc Băng Dương- Ấn Độ Dương- Đại Tây...
Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Thái Bình Dương giáp các châu lục và đại dương nào?GỢI Ý LÀM BÀIThái Bình Dương giáp các châu lục và đại dương:- Phía Tây: Châu Á, Châu Úc- Phía...
Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Đại Tây Dương giáp các châu lục và đại dương nào?GỢI Ý LÀM BÀIĐại Tây Dương giáp các châu lục và đại dương:- Phía Bắc: Bắc Băng Dương- Phía Nam:...
Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Ấn Độ Dương giáp các châu lục và đại dương nào?GỢI Ý LÀM BÀIẤn Độ Dương giáp các châu lục và đại dương:- Phía Bác: Châu Á- Phía Nam: Châu...
Dựa vào hình 1 và hình 2, hãy cho biết: Bắc Băng Dương giáp các châu lục và đại dương nào?GỢI Ý LÀM BÀIBắc Băng Dương giáp các châu lục và đại dương:- Đại Tây Dương- Châu Á- Châu Âu-...
Nêu tên và tìm 4 đại dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.GỢI Ý LÀM BÀICác em dựa trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới để tìm 4 đại...
Mô tả từng đại dương theo trình tự: vị trí địa lí, diện tích và độ sâu trung bình.GỢI Ý LÀM BÀI– Thái Bình Dương:+ Vị trí địa lí: trải dài từ Bắc Băng Dương ở phía bắc đến Nam...