Bài 28. CÁC OXIT CỦA CACBON


Đề bàiCó 4 lọ đựng 4 khí riêng biết: oxi, hiđro, clo, cacbon đioxit. Dựa vào tính chất vật lí và hoá học, làm thế nào để nhận biết được mỗi khí trên?Lời giải chi tiếtLọ nào có màu vàng...
Đề bàiCho các chất: Fe2O3, O2  dung dịch NaOH, H2O dung dịch HCl, dung dịch CaCl2, CuO. Cacbon oxit phản ứng được với dãy chất nào? Viết phương trình hoá học.A. Fe2O3, O2  dung dịch NaOH.B. Fe2O3 dung dich CaCl2,...
Đề bàiQuá trình nào sau đây không sinh ra khí cacbonic?A. Đốt cháy khí tự nhiên.                  B. Sản xuất vôi sống.C. Quá trình hô hấp của con người và động vật.D. Quang hợp của cây xanh.Lời giải chi tiếtĐốt cháy khí...
Đề bàiKhí CO nguy hiểm là do có khả năng kết hợp với hemoglobin trong máu làm mất khả năng vận chuyển oxi của máu. Trong trường hợp nào sau đây, con người có thể bị tử vong do ngộ...
Đề bàiKhí CO và CO2 bị coi là chất làm ô nhiễm môi trường vì:A. Nồng độ (%V) СО cho phép trong không khí là 10-20 phần triệu. nếu đến 50 phần triệu sẽ gây hại cho não.B. CO2 tuy...
Đề bàiDẫn 22,4 lít hỗn hợp khí A gồm  và  qua dung dịch NaOH dư thấy có 2,24 lít khí thoát ra. Tính thành phần % theo thể tích và theo khối lượng của hỗn hợp khí A. Biết các...