Bài 28: Các oxit của cacbon


Có 4 lọ đựng 4 khí riêng biệt: oxi, hiđro, clo và cacbon đioxit. Dựa vào tính chất của các chất, làm thế nào để nhận biết được mỗi khí trên?Trả lời                ...
So sánh tính chất hoá học của CO và C02. Cho các thí dụ minh hoạ.Trả lời                          Giống nhau: CO và C02 là oxit.Khác nhau: CO2 là oxit...
Một em học sinh làm thí nghiệm như sau: Cho một mẩu giấy quỳ tím vào ống nghiệm đựng nước cất, sau đó sục khí C02 vào ống nghiệm. Màu của giấy quỳ tím có biến đổi không? Nếu đun...
Có những khí sau:A. Cacbon đioxit ;       B. Clo ;       C. Hiđro ;      D. Cacbon oxit ;         E. Oxi.Hãy cho biết, khí nàoa)  có thể gây nổ khi...
Nung nóng 19,15 gam hỗn hợp CuO và PbO với một lượng cacbon vừa đủ trong môi trường không có oxi để oxit kim loại bị khử hết. Toàn bộ lượng khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2...
Người ta cần dùng 7,84 lít khí co (đktc) để khử hoàn toàn 20 gam hỗn hợp CuO và Fe203 ở nhiệt độ cao.a)  Viết các phương trình hoá học.b)  Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của...
Quá trình nào sau đây không sinh ra khí cacbonic?A. Đốt cháy khí đốt tự nhiên.B. Sản xuất vôi sống.C. Quá trình hô hấp của người và động vật.D. Quang hợp của cây xanh.Trả lời  Đáp án D.  Quang hợp...
Hàm lượng khí C02 trong khí quyển của hành tinh chúng ta gần như là không đổi là vìA. C02 không có khả năng tác dụng với các chất khí khác trong không khí.B. Trong quá trình quang hợp, cây...
Khí cacbon monooxit (CO) nguy hiểm là do có khả năng kết hợp với hemoglobin trong máu làm mất khả năng vận chuyển oxi của máu. Trong trường hợp nào sau đây, con người có thể bị tử vong do...
Khí CO và CO2 bị coi là chất làm ô nhiễm môi trường vìA. Nồng độ (%V) CO cho phép trong không khí là 10-20 phần triệu, nếu đến 50 phần triệu sẽ có hại cho não.B. C02 tuy không...
Cacbon và oxi phản ứng theo phương trình hoá học sau: \(C + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow C{O_2}\). Nếu cho 1,20 gam cacbon phản ứng với 1,68 lít khí oxi (đktc) thì lượng tối đa cacbon đioxit sinh ra là:A. 1,8...
Khí CO sinh ra thường có lẫn một phần khí CO2. Hãy giới thiệu hai phương pháp hoá học có thể thu được khí CO trong phòng thí nghiệm và viết các phương trình hoá học.Trả lời      ...
Qua thí nghiệm ở hình vẽ 3.4, em hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra. Phản ứng hoá học này thuộc loại phản ứng nào?Trả lời                   Phương trình...