Bài 28. Các oxit của cacbon


Đề bàiHãy viết phương trình hoá học của CO2 với dung dịch NaOH, dung dịch Ca(OH)2 trừơng trường hợp:a) Tỉ lệ số mol \( n_{CO_{2}}\) : nNa0H = 1:1;b) Tỉ lệ số mol \( n_{CO_{2}}\): nCa(0H)2 = 2:1Lời giải chi tiếta) CO2  + NaOH ->...
Đề bàiCó hỗn hợp hai khí CO và CO2. Nêu phương pháp hoá học để chứng minh sự có mặt của hai khí đó. Viết các phương trình hoá học.Lời giải chi tiếtCho hỗn hợp khí lội qua bình chứa...
Đề bàiTrên bề mặt các hố nước tôi vôi lâu ngày thường có lớp màng chất rắn. Hãy giải thích hiện tượng này và viết phương trình hoá học.Lời giải chi tiếtTrong nước tôi vôi có chứa Ca(OH)2 dưới dạng hòa...
Đề bàiHãy xác định thành phần % về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp CO và CO2, biết các số liệu thực nghiệm sau:- Dẫn 16 lít hỗn hợp CO và CO2 qua nước vôi trong dư thu được...
I. CACBON OXIT CO 1.  Tính chất vật líCO là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, hơi nhẹ hơn không khí, rất độc.2.  Tính chất hóa họca) CO là oxit trung tính, ở điều kiện thường...
Đề bàiHãy viết phương trình hoá học của CO với:a) khí O2 ;b) CuO.Cho biết: loại phản ứng ; điều kiện phản ứng ; vai trò của CO và ứng dụng của mỗi phản ứng đó.Lời giải chi tiếta) 2CO +...