Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa


Hoa bao gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhuỵ. Đài và tràng làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhuỵ. Tràng gồm nhiều cánh hoa, màu sắc của cánh hoa khác nhau tuỳ loại. Nhị có...
Đề bàiQuan sát cẩn thận một hoa mang tới lớp và H.28.1- Hãy tìm từng bộ phận của hoa, gọi tên chúng.- Lần lượt tách các lá đài và các cánh hoa để quan sát, hãy ghi lại một số...
Đề bài- Những bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản chủ yếu? Vì sao?- Những bộ phận nào bao bọc lấy nhị và nhụy, chúng có chức năng gì?Lời giải chi tiết- Những bộ phận có chức...
Đề bàiHãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao? Lời giải chi tiết+ Các bộ phận của hoa được chia thành 2 loại chính:   Bộ...
Đề bàiLàm tiêu bản các bộ phận của hoa.Lời giải chi tiếtHS tiến hành theo các bước làm tiêu bản trong SGK Tách các bộ phận của một hoa, xếp lần lượt các bộ phận đã tách theo vị trí của...
Đề bàiQuan sát các loại hoa khác nhau. Chọn ba loại hoa khác nhau. Hãy quan sát cẩn thận các bộ phận của từng hoa, tìm những điếm giống nhau và khác nhau của các hoa đó.Lời giải chi tiếtChọn...