Bài 28. Đặc điểm địa hình Việt Nam


Hoàn thành sơ đồ theo gợi ý sau:Trả lời:
Hãy cho biết ý kiến của em về nội dung dưới đây:Địa hình nước ta có thể phân ra làm ba bậc chính, đó là: đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa, thấp dần theo hướng từ tây bắc đến...
Quan sát hình 28.1. Lược đổ địa hình Việt Nam, tr 103 SGK, kết hợp với vốn hiểu biết, hoàn thành bảng dưới đây:Trả lời:BaitapSachgiaokhoa.com
Nối ô chữ bên trái (A) với những ô chữ thích hợp bên phải (B) để được một sơ đồ đúng.Trả lời: