Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam


Đề bàiDựa vào hình 28.1 “Lược đồ Địa hình Việt Nam” trong SGK kết hợp với kiến thức đã học, hãy cho biết:- Địa hình nước ta chủ yếu là dạng địa hình gì (đồi núi và cao nguyên hay...
Đề bàiĐánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất.Địa hình nước ta có nhiều bậc kế tiếp nhau (núi đồi, đồng bằng, thềm lục địa…) là do: ☐ Trước Tân kiến tạo địa hình nước ta đã ổn định...
Đề bàiĐánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng.Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm thể hiện rõ nét ở địa hình nước ta là:☐ Các khối núi lớn bị cắt xẻ, miền núi thực vật mất dễ bị...