Bài 28. Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động


Đề bàiĐiện thế nghỉ là gì? Sự hình thành như thế nào? Lời giải chi tiết* Điện thế nghỉ là hiệu điện thế giữa trong và ngoài màng của nơron khi không bị kích thích do sự chênh lệch nồng độ...
Đề bàiĐiện thế hoạt động được hình thành trải qua các giai đoạn:A. Phân cực, đảo cưc, tái phân cực.B. Phân cực, mất phân cực, tái phân cực.C. Mất phân cực, đảo cực, tái phân cực.D. Phân cực, mất phân...
Đề bàiSự truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin khác với không có bao miêlin như thế nào?Lời giải chi tiếtSự dẫn truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin khác với không có...