Bài 28: Động cơ nhiệt


Động cơ nào sau đây không phải là động cơ nhiệt?A. Động cơ của máy bay phản lực.B. Động cơ cùa xe máy Hon-đa.C. Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thủy điện Sông Đà.D. Động cơ chạy máy...
Câu nào sau đây nói về hiệu suất của động cơ nhiệt?A. Hiệu suất cho biết động cơ mạnh hay yếu.B. ệu suất cho biết động cơ thực hiện công nhanh hay chậm.C. Hiệu suất cho biết nhiệt lượng tảa ra...
Một ôtô chạy 100km với lực kéo không đổi là 700N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng. Tính hiệu suất của động cơ ô tô đó. Biết năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107J/kg; khối lượng riêng của...
Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì đưa được 700m3nước lên cao 8m. Tính hiệu suất máy bơm đó? Biết năng suất tỏa nhiệt của dầu dùng cho máy bơm này là 4,6.107 J/kg, khối lượng...
Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất là 6kW chuyển động với vận tốc 36km/h sẽ đi được bao nhiêu? Biết hiệu suất của động cơ là 25% ; năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107 J/kg...
Động cơ của một máy bay có công suất 2.106w và hiệu suất 30%. Hỏi với 1 tấn xăng máy bay có thể bay được bao nhiêu lâu? Năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107J/kgGiải:\(Q = q.m = 4,{6.10^7}.1000...
Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động với vận tốc 72km/h thì động cơ có công suất 20kW và tiêu thụ 20 lít xăng để chạy 200km.Giải:\(\eqalign{ & v = 72km/h = 20m/s,\,\,s...
Gọi H là hiệu suất động cơ nhiệt, A là công động cơ thực hiện được, Q là nhiệt lượng toàn phần do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra, Q1 là nhiệt lượng có ích, Q2 là nhiệt lượng tỏa...
Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ tự:A. hút nhiên liện, đốt nhiên liệu, nén nhiên liệu, thoát khíB.  thoát khí, hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, đốt nhiên liệuC. hút nhiên liệu, nén nhiên liệu, thoát...
Từ công thức \(H = {Q \over A}\), ta có thể suy ra là đối với một xe ôtô chạy bằng động cơ nhiệt thì:A. công mà động cơ sinh ra tỉ lệ với khỏi lượng nhiên liệu bị đốt cháyB. công...
Người ta dùng một máy hơi nước hiệu suất 10% để đưa nước lên độ cao 9m. Sau 5 giờ máy bơm được 720m nước. Tính:a) công suất có ích của máy ;b) lượng than đá tiêu thụ. Biết nâng suất tòa...
Ô chữ về nhiệt năng (H.28.1)Hàng ngang1. Tên hình thức truyền nhiệt trong chân không2. Tên hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất rán3. Tên hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng4. Đại lượng nhiệt có cùng...