Bài 28: Không khí- Sự cháy


Hãy nêu hiện tượng em gặp trong đời sống hàng ngày để chứng tỏ trong không khí có hơi nước, khí cacbonic.GiảiVề mùa đông, chúng ta thấy hiện tượng sương mù hay thấy có những giọt nước bám ngoài cốc...
a) Trong đời sống hàng ngày, những quá trình nào sinh ra khí CO2, quá trình nào làm giảm khí CO2 và sinh ra khí O­2?b) Nồng độ khí CO2 trong không khí cao sẽ làm tăng nhiệt độ của...
a) Cháy (hoả hoạn) thường gây tác hại nghiêm trọng về vật chất và cả sinh mạng con người. Vậy theo em phải có biện pháp nào để phòng cháy trong gia đình?b) Để dập tắt các đám cháy người...
Cho không khí (chứa 80% thể tích là khí nitơ) tác dụng với đồng nung nóng trong thiết bị kín, xảy ra phản ứng oxi hoá đồng thành đồng(II) oxit. Phản ứng xong, người ta thu được 160 cm3 khí...
Để một ít P đỏ vào đĩa nổi trên mặt nước rồi đốt cháy, úp bình không đáy lên đĩa, sau đó đậy nắp bình (thiết kế như hình vẽ). a) Em hãy nêu hiện tượng quan sát được và giải...
Một phòng học có chiều dài 12 m, chiều rộng 7 m, chiều cao 4 m.a) Tính thể tích không khí và oxi có trong phòng học.b) Trong phòng học có 50 em học sinh, hãy tính thể tích khí...
Trên đĩa cân, ở vị trí cân bằng, có đặt một cốc có dung tích là 0,5 lítệ Sau đó, người ta dùng khí cacbonic CO2 để đẩy không khí khỏi cốc đó. Hỏi phải đặt thêm vào đĩa cân...