Bài 28. Kim loại kiềm


Nguyên tử của các kim loại trong nhóm 1A khác nhau vềA. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tửB. Cấu hình electron nguyên tửC. Số oxi hóa của nguyên tử trong hợp chấtD. Kiểu mạng tinh thể của đơn...
Câu nào sau đây mô tả đúng sự biến đổi tính chất của các kim loại kiềm theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần?A. Bán kính nguyên tử giảm dầnB. Nhiệt độ nóng chảy tăng dầnC. Năng lượng ion...
Kim loại Na ở nhiệt độ cao tác dụng với khí oxi khô và dư, tạo ra peoxit. Khi hợp chất này tác dụng với nước, thu được dung dịch natri hiđroxit. Người ta cũng có thể thu được dung...
Hãy giải thích vì sao kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ, nhiệt độ nóng chảy thấp và năng lượng ion hóa \({I_1}\) thấp.Giải:Kim loại kiềm có khối lượng riêng nhỏ do nguyên tử của các kim loại kiềm...
Ion \(N{a^ + }\) có tồn tại hay không, nếu nếu ta thực hiện hoàn toàn các quá trình hóa học và điện hóa học sau đây?a) \(NaOH\) tác dụng với dung dịch \(HCl\)?b) \(NaOH\) tác dụng với dung dịch \(CuC{l_2}\)?c)...
Hãy chọn 2 kim loại khác nhau, cùng nhóm với kim loại natri và so sánh tính chất của những kim loại này với natri về những mặt sau:- Độ cứng- Khối lượng riêng- Nhiệt độ nóng chảy- Năng lượng...
Dựa vào khối lượng riêng của các kim loại kiềm (xem bảng 6.1) để tính thể tích mol nguyên tử của chúng ở trạng thái rắn.Có nhận xét gì về sự biến đổi thể tích mol nguyên tử với sự...