Bài 28. Loài


Đề bàiThế nào là loài sinh học?Lời giải chi tiếtLoài là một hoặc một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra đời con có sức sống, có...
Đề bàiNếu chỉ dựa vào các đặc điểm hình thái để phân loại các loài thì có chính xác không? Giải thích.Lời giải chi tiếtNếu chỉ dựa vào các đặc điểm hình thái để phân biệt loài thì nhiều khi...
Đề bàiCác nhà khoa học thường dùng tiêu chuẩn gì để phân biệt loài vi khuẩn này với loài vi khuẩn khác? Giải thích.Lời giải chi tiếtĐể phân loại vi khuẩn, các nhà khoa học thường sử dụng nhiều tiêu...
Đề bàiTrình bày các cơ chế và vai trò của các cơ chế cách li trong quá trình tiến hoá.Lời giải chi tiết* Cách li trước hợp tử- Cách li nơi ở (sinh cảnh): Mặc dù sống trong cùng một...
Đề bàiHãy chọn câu đúng nhất.Khi nào thì ta có thể kết luận chính xác hai cá thể sinh vật nào đó là thuộc về hai loài khác nhau?A. Hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh.B. Hai...