Bài 28. Ôn tập chương IV – Lịch sử 6


Đề bàiLịch sử thời kì này đã trải qua những giai đoạn lớn nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã học để trả lời.Lời giải chi tiếtTừ nguồn gốc xa xưa cho đến thế kỉ...
Đề bàiThời dựng nước đầu tiên diễn ra vào lúc nào? Tên nước là gì? Vị vua đầu tiên là ai? Thời dựng nước đầu tiên để lại cho đời sau những gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào...
Đề bàiNhững cuộc khởi nghĩa lớn trong thời Bắc thuộc. Ý nghĩa lịch sử của những cuộc khởi nghĩa đó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã học để trả lời.Lời giải chi tiết* Những cuộc...
Đề bàiSự kiện lịch sử nào đã khẳng định thắng lợi hoàn toàn của nhân dân ta trong sự nghiệp giành lại độc lập cho Tổ quốc?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã học, để...
Đề bàiHãy kể tên những vị anh hùng đã giương cao lá cờ đấu tranh chống Bắc thuộc, giành độc lập cho Tổ quốc.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã học để trả lời.Lời giải...
Đề bàiHãy mô tả một số công trình nghệ thuật của nước ta thời cổ đại.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sách, báo, internet để trả lời.Lời giải chi tiết* Các công trình nghệ thuật lớn của nhân...
Đề bàiLập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ khi dựng nước đến năm 938.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã học để trả lời.Lời giải...