Bài 28: Ôn tập cuối năm – Lịch sử 6


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Thời kì dựng nước đầu tiên nước ta có tên gọi làA. Văn Lang.   B. Âu Lạc.C. Văn Lang, sau đó là Âu Lạc.D. Vạn Xuân.2....
Bài tập 2. Hãy nối nhân vật ở cột giữa với các ô hai bên sao cho đúng.1. Người lãnh đạo dân ta chống xâm lược, bảo vệ đất nướca) Thục Phán2. Kẻ cầm đầu quân xâm lược b)Hai Bà Trưngc)Triệu...
  Bài tập 3. Hãy hoàn thành bảng thống kê dưới đây về những sự kiộn lịch sử chính từ thời dựng nước đến thế kỉ XThời gianSự kiện Nước Văn Lang thành lập.Năm 214-208 TCN  Nước Âu Lạc của An Dưong Vương...