Bài 28. Thực Hành : Ghép nối chi tiết


I. CHUẨN BỊVật liệu: 1 bộ đùm trước xe đạpDụng cụ: mỏ lết, cờ lê, tua vít, kìm, giẻ lau, dầu, mỡ, xà phòng..II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH1, Tìm hiếu cấu tạo ổ trước và ổ sau xe đạpCấu tạo...