Bài 28. Tia X


Khi chùm êlectron nhanh (tức là có năng lượng lớn) đập vào một vật rắn thì vật đó phát ra tia XTia X là sóng điện từ có bước sóng từ 10-11 m đến 10-8 m.Tia X có khả năng...
Đề bàiTia X là gì?Lời giải chi tiếtTia X là sóng điện từ có bước sóng từ  10-11m  đến 10-8m
Đề bàiTrình bày cấu tạo và hoạt động của ống Cu-lít-giơ?Lời giải chi tiếtĐể tạo tia X, người ta dùng ống Cu – lít – giơ. Ống Cu – lít – giơ là một ống thuỷ tinh (hình vẽ) bên...
Đề bàiNêu các tính chất và tác dụng của tia X?Lời giải chi tiết- Tính chất:+ Tính chất nổi bật và quan trọng nhất của tia X là khả năng đâm xuyên.+ Tia X làm đen kính ảnh.+ Tia X...
Đề bàiNêu tên các sóng và tia trong thang sóng điện từ theo thứ tự từ bước sóng ngắn đến bước sóng dài?Lời giải chi tiếtTia gamma, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng...
Đề bàiChọn câu đúngTia X có bước sóngA. Lớn hơn tia hồng ngoại.B. Lớn hơn tia tử ngoại.C. Nhỏ hơn tia tử ngoại.D. Không thể đo được.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTia X là sóng điện từ có bước...
Đề bàiHiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu- lít- giơ là 10 kV. Tính tốc độ và động năng cực đại của các êlectron, khi đập vào atôt.Cho biết khối lượng và điện tích của êlectron:me = ...
Đề bàiMột ống Cu-lít-giơ có công suất 400 W, hiệu điên thế giữa anôt và catôt có giá trị 10kV. Hãy tính:a) Cường độ dòng điện và số êlectron qua ống trong mỗi giây.b) Nhiệt lượng tỏa ra trên anôt...