BÀI 28. VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP


Căn cứ vào bản đồ "Công nghiệp chung" trong SGK hoặc Atlat Địa lí Việt Nam, hãy:a) Kể tên 5 trung tâm công nghiệp có quy mô trung bình và 5 trung tâm công nghiệp có quy mô nhỏ của...
Trình bày khái niệm về tổ chức lãnh thổ công nghiệp và hoàn thiện sơ đồ thể hiện các nhân tố ảnh hưởng tới việc tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta dưới đây:a) Khái niệmb) Sơ đồ:Trả...
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau:Hình thức tổ chứcĐặc điểm chínhVí dụ ở nước taĐiểm công nghiệp  Khu công nghiệp  Trung tâm công nghiệp  Vùng công nghiệp  Trả lời:Hình thức tổ chứcĐặc điểm chínhVí...
Giải thích tại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, Đồng Bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung?Trả lời:- Nằm trong các vùng kinh tế trọng điểm (phía Nam, miền...