Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp


Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ cấu sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để sử dụng hợp lí các nguồn lực sẵn có nhằm...
Hình 28.1. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tổ chức lãnh thổ công nghiệp
a) Điểm công nghiệpỞ nước ta có nhiều điểm công nghiệp. Các điểm công nghiệp đơn lẻ thường hình thành ở các tỉnh miền núi của Tây Bắc, Tây Nguyên.b) Khu công nghiệp-Khu công nghiệp (được hiểu là khu công...
Đề bàiDựa vào sơ đồ 28.1, hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ công nghiệp.Lời giải chi tiếtCác nhận tố chủ yếu ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ công nghiệp:* Các nhân tố...
Đề bàiCăn cứ vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.Lời giải chi tiếtCác hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp: điểm công nghiệp, khu công nghiệp tập...
Đề bàiDựa vào kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu những đặc điểm chính của điểm công nghiệp.Lời giải chi tiếtĐặc điểm chính của điểm công nghiệp:- Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở cấp...
Đề bàiHãy xác định một số điểm công nghiệp trên hình 26.2 (hoặc Atlat địa lí Việt Nam).Lời giải chi tiếtMột số điểm công nghiệp như: Tĩnh Túc (Lào Cai), Yên Bái, Đồng Hới, Hà Tĩnh, Kon Tum, Buôn Ma...
Đề bàiTại sao các khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu ở Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Hồng và Duyên hải miền Trung?Lời giải chi tiếtCác khu công nghiệp tập trung lại phân bố chủ yếu...
Đề bàiHãy trình bày những đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp?Lời giải chi tiếtNhững đặc điểm chính của trung tâm công nghiệp:- Là hình thức ở trình độ cao, được hình thành chủ yếu trong quá trình công...
Đề bàiQuan sát hình 26.2 (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) hãy xác định các trung tâm công nghiệp rất lớn và lớn, nêu cơ cấu ngành của mỗi trung tâm?Lời giải chi tiết- Trung tâm công nghiệp rất lớn:...
Đề bàiTrình bày những đặc điểm chính của vùng công nghiệp?Lời giải chi tiếtĐặc điểm của vùng công nghiệp:- Là vùng lãnh thổ rộng lớn, trong đó bao gồm nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp và trung tâm công...
Đề bàiThế nào là tổ chức lãnh thổ công nghiệp?Lời giải chi tiếtTổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất công nghiệp trên một lãnh thổ nhất...
Đề bàiSo sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?Lời giải chi tiếtBảng so sánh các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở nước ta:
Đề bàiDựa vào kiến thức đã có, bản đồ Công Nghiệp chung (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam), hãy giải thích tại sao TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 trung tâm công nghiệp lớn nhất nước ta?Lời...