Bài 28. Vùng Tây Nguyên


Dựa vào hình sau:Em hãya) Hoàn thành bảng chú giảib) Ghi tên các nước, các vùng tiếp giáp với vùng Tây Nguyên.c) Tô màu vàng vào các tính vùng Tây Nguyên.Trả lời:a) Hoàn thành bảng chú giải:1. Kon Tum2. Gia...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây, nêu rõ thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội của Tây Neuyên khi xây dựng và phát triển kinh tế.Trả lời:
Điền nội dung thích hợp vào các ô trống ở cột B để nêu rõ thế mạnh kinh tế của điều kiện tự nhiên ở Tây Nguyên.A(Đặc điểm tự nhiên nổi bật)B(Khả năng phát triển kinh tế)1. Diện tích đất...
Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B sao cho đúng.ABTỉ lệ dân thành thị ở Tây Nguyên lại cao hơn so với cả nước vì:a) Tây Nguyên có trình độ phát triển...