Bài 28: Vùng Tây Nguyên


Đề bàiDựa vào hình 28.1 trong SGK, em hãy:- Điền tên các nước, các vùng tiếp giáp với vùng Tây Nguyên.- Vị trí địa lí của vùng có gì đặc biệt so với các vùng mà em đã học. Hãy...
Đề bàiDựa vào hình 15 và nội dung trong SGK, em hãy trình bày các tài nguyên thiên nhiên chủ yếu của vùng và phân tích những thuận lợi của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đó đối với sự...
Đề bàiĐánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng để thấy rõ đặc điểm dân cư ở vùng Tây Nguyên.☐ Tây Nguyên là vùng có nhiều dân tộc sinh sống.☐ Các dân tộc ít người ở Tây Nguyên chiếm...