Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống …


Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương được kí kết đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp đối với ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia:Theo Hiệp định, quân đội hai bên phải ngừng...
1. Hoàn thành cải cách ruộng đấtQua 5 đợt cải cách ruộng đất (tiến hành từ cuối năm 1953 đến năm 1956), có khoảng 81 vạn hécta ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ lấy từ tay...
1.Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1959)Cách mạng miền Nam từ giữa năm 1954 chuyển từ đấu tranh vũ trang chống Pháp sang đấu tranh chính trị chống Mĩ-Diệm, đòi thi...
1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 - 1960)Giữa lúc miền Bắc đang giành thắng lợi to lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo và phát triển kinh tế, cuộc cách mạng...
1. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền NamSau thất bại trong phong trào "Đồng khởi'’ (1959 - 1960) ở miền Nam. Mĩ chuyển sang chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, một chiến lược chiến tranh xâm...
Đề bàiSau Hiệp đinh Giơ-ne-vơ về Đông Dương, tình hình nước ta như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 129 để trả lời.Lời giải chi tiếtTình  hình Việt Nam sau Hiệp định...
Đề bàiTrình bày quá trình thực hiện, kết quả và ý nghĩa của việc hoàn thành cải cách ruộng đất ở miền Bắc nước ta (1953 - 1957).Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang...
Đề bàiMiền Bắc đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh (1954 - 1957)?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử...
Đề bàiHãy trình bày ý nghĩa của những thành tựu trong khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.Lời giải chi tiết* Ý nghĩa:- Phục hồi nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá, tạo điều kiện cho...
Đề bàiTrong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa, miến Bắc đã đạt được những thành tựu gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử...
Đề bàiHãy nêu những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa ở miền Bắc.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiPhong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm của nhân dân miền Nam trong những năm đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ đã diễn ra như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử...
Đề bàiPhong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của nó?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 133, 135 để...
Đề bàiĐại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong hoàn cảnh lịch sử nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 136 để trả lời.Lời giải chi tiếtĐại hội đại...
Đề bàiHãy trình bày nội dung và ý nghĩa lịch sử của Đại hội.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 136 để trả lời.Lời giải chi tiết1. Nội dung: - Đề ra nhiệm vụ...
Đề bàiHãy nêu những thành tựu của miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 - 1965).Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 137, 138 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiTrong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam (1961 - 1965), Mĩ đã thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì? Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 137, 138 để trả...
Đề bàiNêu những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 - 1965).Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 140,...
Đề bàiSau khi thực hiện các kế hoạch 1954 - 1957 và 1958 - 1960, miền Bắc đã có những thay đổi gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 129, 131, 132 để suy...
Đề bàiHậu phương miền Bắc đã chi viện như thế nào cho tiền tuyến miền Nam từ năm 1961 đến năm 1965?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 138 để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiLập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 - 1965).Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa...