Bài 28. Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình


Quan sát hình 1, em có nhận xét gì? GỢI Ý LÀM BÀIHình 1 cho ta thấy được niềm vui mừng, phấn khởi của người công nhân khi được làm việc trong sự tự do, độc lập của dân tộc, được...
Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là thành quả 15 năm lao động gian khổ, sáng tạo của cán bộ, công nhân hai nước Việt Nam, Liên Xô. Những chiến sĩ trên  công trường xây dựng vĩ đại đó đã...
Để xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình, cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã phải lao động ra sao?GỢI Ý LÀM BÀI1. Những ngày đầu gian khóNgày 6 - 11 - 1979, Nhà máy Thuỷ...
Nêu vai trò của Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình đối với công cuộc xây dựng đất nước.GỢI Ý LÀM BÀINhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là một trong những công trình thuỷ điện lớn bậc nhất ở châu Á....
Em biết thêm được những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta?GỢI Ý LÀM BÀINhững nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta là:- Nhà máy thủy...
Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước?GỢI Ý LÀM BÀINhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc...
Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay. Từ đó, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và giải thích tại sao lại chọn 5 sự kiện...
Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em về công lao của Bác Hồ đối với lịch sử dân tộc. GỢI Ý LÀM BÀIHồ Chủ tịch là lãnh tụ cách mạng vô sản kiệt xuất, một chiến sĩ cộng...