Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat


I. AXIT CACBONIC H2CO3a) Trạng thái tự nhiên và tính chất vật líNước tự nhiên và nước mưa có hòa tan khí cacbonic: 1000m3 nước hòa tan được 90 m3 khí CO2.Một phần khí CO2 tác dụng với nước tạo thành...
Đề bàiHãy lấy thí dụ chứng tỏ rằng H2CO3 là axit yếu hơn HCl và là axit không bền. Viết phương trình hoá học.Lời giải chi tiếtPhản ứng chứng tỏ H2CO3 yếu hơn HCl là phản ứng giữa HCl và muối...
Đề bàiDựa vào tính chất hoá học của muối cacbonat, hãy nêu tính chất của muối MgCO3 và viết các phương trình hoá học minh hoạ.Lời giải chi tiếtMgCO3 là muối cacbonat trung hòa, không tan trong nước, nên cócác tính...
Đề bàiViết các phương trình hoá học biểu diễn chuyển đổi hoá học sau:C —> CO2 —> CaCO3 —> CO2Lời giải chi tiết(1)  С + O2 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) CO2(2) CO2 + CaO \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) CaCO3(3) CaCO3 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) CaO + CO2
Đề bàiHãy cho biết trong các cặp chất sau đây, cặp nào có thể tác dụng với nhau.a)  H2SO4 và KHCO3 ;    d) CaCl2 và Na2CO3 ;b  K2CO3 và NaCl;         e) Ba(OH)2 và K2CO3.c)  MgCO3 và HCl;Giải thích và viết các phương trinh hoá học.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiHãy tính thể tích khí CO2 (đktc) tạo thành để dập tắt đám cháy nếu trong bình chữa cháy có dung dịch chứa 980 g H2SO4 tác dụng hết với dung dịch NaHCO3.Lời giải chi tiếtSố mol H2SO4 = 980: 98...