Bài 29. Bài luyện tập 5 – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8


Đề bàiHọc sinh nghiên cứu và hoàn thiện những từ còn thiếu trong sơ đồ sau:Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học chỉ có…sản phầm tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu, ví dụ: \(\eqalign{  &...
Đề bàiHoàn thành các phương trình hóa học sau và gọi tên sản phẩm: a) \(C + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow C{O_2}\)b) \(P + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {P_2}{O_5}\)c) \({H_2} + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {H_2}O\)d) \(Al + {O_2}\buildrel {{t^0}}...
Đề bàiHãy nêu biện pháp dập tắt sự cháy trong các trường hợp:a) Chất cháy là vật liệu rắn ( gỗ, nhựa,…)b) Chất cháy là chất lỏng ( xăng, dầu,…)Lời giải chi tiếta) Muốn dập tắt đám cháy do vật...
Đề bài Phân biệt đâu là oxit axit và đâu là oxit bazơ trong các chất sau:\(CaO,MgO,N{a_2}O,F{e_2}{O_3},C{O_2},S{O_2},\)\({P_2}{O_5},{K_2}O.\)Lời giải chi tiếtOxit bazơ gồm: \(CaO,MgO,N{a_2}O,F{e_2}{O_3},{K_2}O\)Oxit axit gồm: \(C{O_2},S{O_2},{P_2}{O_5}\)
Đề bài Cho biết các phản ứng sau, phản ứng nào thuộc  loại phản ứng phân hủy, phản ứng nào thuộc loại phản ứng hóa hợp. a) \(CaO + {H_2}O \to Ca{(OH)_2}\) b) \(2KMn{O_4}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} \)\(+...
Đề bàiTrong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng có xảy ra sự oxi hóa? a) \(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\) b) \(4Fe + 3{O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow F{e_2}{O_3}\)c) \(Cu{(OH)_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow CuO +...
Đề bàiNgười ta tiến hành đốt cháy hoàn toàn 3,1 gam photpho trong không khí sản phẩm thu được là điphotpho pentaoxit (\({P_2}{O_5})\).a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.b) Tính thể tích không khí cần thiết cho phản...
Đề bài Trong phòng thí nghiệm, người ta thường nung \(KCl{O_3}\) hoặc \(KMn{O_4}\) để điều chế khí oxi sử dụng cho các thí nghiệm khác. Nếu ta sử dụng cùng khối lượng hai chất này để điều chế khí oxi thì...