Bài 29. Biển, đảo và quần đảo


Quan sát hình 1: Cho biết Biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta?GỢI Ý LÀM BÀIBiển Đông bao bọc phần đất liền nước ta các phía Đông, Đông Nam, Nam.
Chỉ trên bản đồ và mô tả về vùng biển của nước ta.GỢI Ý LÀM BÀIVùng biển nước ta có diện tích rộng và là một bộ phận cûa Biển Đông: phia bắc có vịnh Bắc Bộ, phía nam cô...
Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta.GỢI Ý LÀM BÀIVen biển có một số đảo nhỏ như: Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quý (Bình Thuận). Một số đảo đá có chim yến làm tổ....
Sưu tầm tranh ảnh và các tư liệu về biển, đảo và quần đảo của nước ta. GỢI Ý LÀM BÀIQuần đảo Hoàng Sa Quần đảo Trường Sa Vịnh Hạ Long
Em hãy cho biết các quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố) nào?GỢI Ý LÀM BÀICác quần đảo này thuộc tỉnh (thành phố):- Quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng- Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa