Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 -…


Đề bàiHãy trình bày diễn biến và ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 145, 146 để trả lời.Lời giải chi tiết1....
Đề bàiĐế quốc Mĩ đánh phá miền Bắc nước ta như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 146, 147 để trả lời.Lời giải chi tiết- Ngày 5 - 8 - 1964, sau...
Đề bàiMiền Bắc đạt được những thành tích gì trong việc thực hiện nhiệm vụ vừa chiến đấu vừa sản xuất?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 147, 148 để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiHậu phương miền Bắc đã chi viện những gì và bằng cách nào cho tiền tuyến miền Nam đánh Mĩ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 148, 149 để trả lời.Lời giải chi...
Đề bàiMĩ thực hiện âm mưu và thủ đoạn gì trong việc tiến hành chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 - 1973)?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 148, 149 để trả...
Đề bàiNhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia đã giành được những thắng lợi chung nào trên các mặt trận quân sự và chính trị trong chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 - 1973)?Phương...
Đề bàiCuộc tiến công chiến lược năm 1972 đã diễn ra như thế nào? Ý nghĩa lịch sử của cuộc tiến công đó?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 151 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiMiền Bắc đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 151, 152 để trả...
Đề bàiQuân dân miền Bắc đã giành được những thắng lợi gì trong trận chiến đấu chống cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 cuối năm 1972 của Mĩ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch...
Đề bàiHiệp định Pa-ri năm 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được kí kết trong hoàn cảnh như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 153 để suy luận trả...
Đề bàiNội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa-ri năm 1973.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 153, 154 để trả lời.Lời giải chi tiết1. Nội dung:- Hoa Kỳ...
Đề bàiChiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 142, kết hợp những...
Đề bàiĐế quốc Mĩ đã dùng những thủ đoạn gì nhằm phá vỡ liên minh đoàn kết chiến đấu giữa ba dân tộc Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia từ năm 1969 đến năm 1973? Kết quả ra sao?Phương pháp...
Đề bàiLập bảng niên đại và sự kiện về thắng lợi chung của nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia trên các mặt trận quân sự và chính trị từ năm 1969 đến năm 1973.Phương pháp giải...
1. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ" của Mĩ ở miền NamSau thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt", Mĩ chuyển sang chiến lược "Chiến tranh cục bộ - được tiến hành bằng lực lượng quân đội Mĩ,...
1. Mĩ tiến hành chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền BắcCuối năm 1964 đầu năm 1965, cùng với việc đẩy mạnh chiến tranh xâm lược miền Nam. Mĩ mở rộng chiến tranh không quân và hải...
1. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóaTrên khắp miền Bắc dấy lên phong trào thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, nhằm trước hết khôi phục và phát triển kinh tế,...
Đề bàiChiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 142, kết hợp những...
Đề bàiQuân dân ta ở miền Nam đã giành được những thắng lợi nào trong những năm đầu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ (1965 - 1967)?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử...