Bài 29. Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước ( 1965-1973)


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng Câu 1. Chiến lược:” chiến tranh cục bộ “ của Mĩ được tiến hành ở miền Nam nước ta trong những nămA. 1963-1966B. 1964-1967C. 1965-1968D. 1966-1969Câu 2. Chiến lược:”...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1, [ ] Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất, Mĩ chủ yếu cho máy bay ném bom, bắn phá các...
Miền Bắc đã đạt được những thành tích gì trong việc thực hiện nhiệm vụ vừa chiến đấu vừa sản xuất từ năm 1965 đến năm 1968? Hướng dẫn làm bài:Ngay từ ngày đầu Mĩ mở rộng chiến tranh, miền Bắc...
Hậu phương Miền Bắc đã chi viện những gì và bằng cách nào cho tiền tuyến miền Nam đánh Mĩ từ năm 1965 đến năm 1968? Ý nghĩa?Hướng dẫn làm bài: - Tuyến đường vận chuyển chiến lược Bắc — Nam...
Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 ở Miền Nam đã diễn ra như thế nào? Ý nghĩa lịch sử của cuộc tiến công đó?Hướng dẫn làm bài: Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 và ý nghĩa lịch sử:Từ ngày...
Trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt NamHướng dẫn làm bài: Nội dung: Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân đồng minh, hủy bỏ các căn...