Bài 29. Các loại hoa


Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu có thể chia hoa thành hai nhóm: hoa lưỡng tính (có đủ nhị và nhuỵ), hoa đơn tính (chỉ có nhị là hoa đực hoặc chỉ có nhuỵ là hoa cái).Căn...
Đề bàiQuan sát từng hoa trong hình 29.1 hoặc hoa đã mang đến lớp, tìm xem mỗi hoa có bộ phận sinh sản nào chủ yếu rồi đánh dấu ✓ vào mục: Các bộ phận sinh sản chủ yếu của...
Đề bàiLấy thêm các ví dụ khác về hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.Lời giải chi tiết- VD hoa mọc đơn độc: hoa sen, hoa súng, hoa thược dược, hoa  na.- VD hoa mọc thành cụm: hoa...
Đề bàiCăn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính? Hãy kể tên ba loại hoa lưỡng tính và ba loại hoa đơn tính mà em biết.Lời giải chi tiếtDựa vào sự xuất...
Đề bàiCó mấy cách xếp hoa trên cây? Cho ví dụ.Lời giải chi tiếtCó 2 cách xếp hoa trên cây là hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.Ví dụ: Hoa mọc đơn độc như hoa sen, hoa súng, hoa...
Đề bàiNhững hoa nhỏ thường mọc thành từng cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa?Lời giải chi tiếtNhững hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng thu hút sâu bọ và...