Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình


Đề bàiDựa vào hình 28.1 “Lược đồ Địa hình Việt Nam” trong SGK, em hãy cho biết:- Khu vực Đông Bắc có những hướng núi chính nào. Nêu tên các dãy núi thể hiện cho từng hướng.- Khu vực Tây...
Đề bàiHãy kể tên hai đồng bằng lớn ở nước ta và nói rõ chúng do những hệ thống sông nào bồi đắp nên.Lời giải chi tiết- Đồng bằng sông Hồng được bồi đắp bởi sông Hồng và sông Thái...
Đề bàiNối ý ô bên trái với ý ô bên phải sao cho phù hợp và hoàn chỉnh:Lời giải chi tiết