Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh


 KIẾN THỨC CƠ BẢN-        Điện thế hoạt động là sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực.-        Trên sợi thần kinh không có bao miêlin,...
Đề bài- Ở giai đoạn mất phân cực và giai đoạn đảo cực, loại ion nào đi qua màng tế bào và sự di chuyển của ion đó có tác dụng gì?- Ở giai đoạn tái phân cực, loại ion...
Đề bài- Tại sao trên sợi thần kinh có bao miêlin xung thần kinh lại lan truyền theo cách nhảy cóc?- Xung thần kinh lan truyền theo các bó sợi thần kinh có bao miêlin từ vỏ não xuống đến...
Đề bàiĐiện thế hoạt động là gì? Điện thế hoạt động được hình thành như thế nào?Lời giải chi tiết- Điện thế hoạt động là sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào từ phân cực sang mất...
Đề bàiĐánh dấu X vào ô ▭ cho các ý đúng về điện thế hoạt động.  ▭ A - Trong giai đoạn mất phân cực, Na+ khuếch tán từ trong ra ngoài tế bào.  ▭ B - Trong giai đoạn mất...
Đề bàiSo sánh sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao miêlin và sợi không có bao miêlin.Lời giải chi tiếtGiống nhau:- Xung thần kinh lan truyển do mất phân cực, đảo cực, tái phân cực liên tiếp...