Bài 29: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân


Đề bàiNhững đặc điểm cấu tạo nào của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng?Lời giải chi tiếtNhững đặc điểm cấu tạo của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vaitrò hấp...
Đề bàiVới một khẩu phần ăn đầy đù các chất và sự tiêu hóa là có hiệu quả thì thành phần các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non là gì?Lời giải chi tiếtVới một khẩu phần ăn...
Đề bàiGan đảm nhiệm những vai trò gì trong quá trình tiêu hóa ở cơ thể người.Lời giải chi tiếtGan đảm nhiệm các vai trò trong quá trình tiêu hoá ờ cơ thể người như sau:+ Tiết ra dịch mật...
I. Hấp thụ chất dinh dưỡngLớp niêm mạc ruột non có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ làm cho diện tích bề mặt bên trong của nó tăng gấp khoảng 600 lần so với diện...
Đề bài- Đặc điểm cấu tạo trong của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ các chất dinh dưỡng của nó?- Căn cứ vào đâu người ta khẳng định rằng ruột non là cơ quan chủ yếu của...
Đề bài- Liệt kê các chất dinh dưỡng được vận chuyển về tim rồi theo một hệ tuần hoàn tới các tế bào của cơ thể vào các cột phù hợp trong bảng 29.     Các chất dinh dưỡng được...
Đề bàiVai trò chủ yếu của ruột già trong quá trình tiêu hoá ở cơ thể người là gì?Lời giải chi tiếtVai trò cùa ruột già:- Hấp thụ phán nước còn rất lớn trong dịch thức ăn dược chuyển xuống...