Bài 29: Hệ thống đánh lửa


Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống đánh lửa.Trả lời:- Nhiệm vụ: Tạo ra tia lửa điện cao áp để châm cháy hòa khí trong xilanh động cơ đúng thời điểm.- Phân loại:+ Hệ thống đánh lửa thường.(...
Nêu cấu tạo của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm.Trả lời:- Cuộn nguồn WN là cuộn dây stato của manhètô. Cuộn điều khiên WĐK được đặt ở vị trí sao cho khi tụ CT đầy điện thì cuộn...
Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm.Trả lời:Khi khóa K đóng dòng điện sẽ đi từ cuộn WN ra “mát” nên không có tia lửa điện  làm cho động cơ ngưng...