Bài 29. Quá trình hình thành loài


Đề bàiGiải thích quá trình hình thành loài trên hình 29 và cho biết tại sao trên các đảo đại dương lại hay tồn tại các loài đặc hữu (loài chỉ có ở 1 nơi nào đó mà không có...
Đề bàiGiải thích vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới.Lời giải chi tiếtDo có sự cách li địa lí nên quần thể bị cách li chịu sự tác động tổng hợp của các...
Đề bàiTại sao quần đảo lại được xem là phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình hình thành loài mới?Lời giải chi tiết- Quần đảo, phòng thí nghiệm sống cho nghiên cứu hình thành loài. Quần đảo là nơi lí...
Đề bàiTại sao cách li địa lí lại là cơ chế chủ yếu dẫn đến hình thành loài mới ở động vật?Lời giải chi tiếtQuá trình hình thành loài bằng cách li địa lí hay xảy ra đối với các...
Đề bàiCâu nào dưới đây nói về vai trò của sự cách li địa lí trong quá trình hình thành loài là đúng nhất?A. Không có sự cách li địa lí thì không thể hình thành lên loài mới.B. Cách...