Bài 29. Sự sôi (tiếp theo)


Đề bàiỞ nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí ở đáy bình?Lời giải chi tiếtTuỳ thuộc nhiệt kế dùng trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác lắm nên khi nước sôi nhiệt...
Đề bàiỞ nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước?Lời giải chi tiếtTuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà trường có thể không chính xác...
Đề bàiỞ nhiệt độ nào xảy ra hiện tượng các bọt khí nổi lên tới mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều?Lời giải chi tiếtTuỳ thuộc nhiệt kế dung trong thí nghiệm, nhiệt kế ở nhà...
Đề bàiTrong khi nước sôi, nhiệt độ của nước có tăng không?Lời giải chi tiếtTrong khi nước sôi, nhiệt độ của nước không tăng.
Đề bàiTrong cuộc tranh luận của An và Bình (nêu ở phần đầu) ai đúng, ai sai?Lời giải chi tiếtTrong cuộc tranh luận của An và Bình (nêu ở phần đầu) Bình đúng, An sai. Vì trong khi nước đang...
Đề bàiChọn từ thích hợp điền vào ô trống trong các câu sau:a) Nước sôi ở nhiệt độ (1)................ Nhiệt độ này gọi là (2).................. của nước.b) Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước (3)................c) Sự sôi là...
Đề bàiTại sao người ta chọn nhiệt độ của hơi nước đang sôi để làm một mốc chia nhiệt độ?Lời giải chi tiếtVì nhiệt độ này là xác định và không đổi trong quá trình nước đang sôi.
Đề bàiTại sao để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thuỷ ngân, mà không dùng nhiệt kế rượu?Lời giải chi tiếtVì nhiệt độ sôi của thuỷ ngân cao hơn nhiệt độ sôi của...
Đề bàiHình 29.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước khi được đun nóng. Các đoạn AB và BC của đường biểu diễn ứng với quá trình nào?Lời giải chi tiết- Đoạn AB ứng với quá...