Bài 29: Thấu kính mỏng


Ghép mỗi nội dung ở cột bên tráivới nội dung tương ứng ở cột bên phải  để có một phát biểu đầy đủ và đúng.1. Tia sáng truyền tới quang tâm của hai loại thấu kính hội tụ và phân...
29.2. Tương tự Câu 29. l1. Vị trí và tính chất ảnh của vật tạo bởi thấu kính được xác định bởi biểu thức2. Theo định nghĩa, độ tụ của thấu kính là đại lượng có biểu thức3. Trong mọi...
* Có một thấu kính hội tụ, trục chính là xy. Xét bốn tia sáng được ghi số như trên Hình 29.2. Dùng các giả thiết trên Hình 29.2 để chọn đáp án đúng ở các câu: 29.5, 29.6, 29.7.29.5. (Các)...
29.8. Có hai tia sáng truyền qua một thấu kính như Hình 29.3 (tia (2) chỉ có phần ló) Chọn câu đúng.A. Thấu kính là hội tụ ; A là ảnh thật.B. Thấu kính là hội tụ ; A là...
Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Tìm vị trí của vật trước thấu kính để ảnh của vật tạo bởi thấu kính gấp 4 lần vật.Giải bài toán bằng hai phương pháp:a) Tính toán.b) Vẽ.Trả...
Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 cm. A là điểm vật thật trên trục chính cách thấu kính 10 cm, A’ là ảnh của A.a) Tính khoảng cách AA’. Chứng tỏ rằng đây là khoảng cách ngắn nhất...
Vật phẳng nhỏ AB đặt trước và song song với một màn, cách màn khoảng L. Đặt một thấu kính hội tụ giữa vật và màn, song song với vật  sao cho điểm A của vật ở trên trục chính....
Thấu kính hội tụ có tiêu cự f= 20 cm. Vật AB trên trục chính, vuông góc với trục chính có ảnh A'B' cách vật 18 cm.a) Xác định vị trí của vật.b) Xác định ảnh, vẽ ảnh.Trả lời:a) Trong...
Với cả hai loại thấu kính, khi giữ thấu kính cố định và dời vật theo phương trục chính, hãy:a) Chứng tỏ ảnh của vật tạo bởi thấu kính luôn luôn chuyển động cùnd chiều với vật.b) Thiết lập công...
Thấu kính phân kì tạo ảnh ảo bằng 1/2 vật thật và cách vật 10 cm.a) Tính tiêu cự của thấu kính.b) Vẽ đường đi của một chùm tia sáng minh hoạ sự tạo ảnh.Trả lời:a) Tiêu cự:Vật thật có...
Trên Hình 29.6, xy là trục chính của thấu kính phân kì, F là tiêu điểm vật, A' là ảnh của A tạo bởi thấu kính. Bằng phép vẽ hãy xác định vị trí của vật điểm A.Trả lời:- Vẽ tia...
Có hai thấu kính L1, L2 được đặt đồng trục. Các tiêu cự lần lượt là f1 = 15 cm, f2 = -15 cm. Vật AB được đặt trên trục chính, vuông góc với trục chính và ở trong khoảng...
Trên Hình 29.7, xy là trục chính của thấu kính, AB là vật, A'B' là ảnh của vật tạo bởi thấu kính. Bằng phép vẽ hãy xác định vị trí của thấu kính và các tiêu điếm chính.Trả lời:- Nối...
Trên Hình 29.5, xy là trục chính của thấu kính L, (1) là đường đi của một tia sáng truyền qua thấu kính. Tia sáng (2) chỉ có phần tia tới.Hãy vẽ tia ló của tia sáng (2). Trả lời:- Kéo...