Bài 29. Thấu kính mỏng


Đề bàiTrong hình 29.18, xy là trục chính của thấu kính L, A là vật điểm thật, A' là ảnh của A tạo bởi thấu kính.Với mỗi trường hợp, hãy xác định:a) A' là ảnh thật hay ảnh ảo.b) Loại...
LÝ THUYẾT VỀ THẤU KÍNH MỎNG.Tóm tắt lý thuyếtI. Thấu kính. Phân loại thấu kính.Thấu kính là một khối chất trong suốt (thủy tinh, nhựa...) giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi một mặt cong và một mặt phẳng...
Đề bàiHãy gọi tên ba loại kính lồi và ba loại thấu kính lõm ở hình 29.1.Lời giải chi tiếtBa loại thấu kính lồi ở hình 29.1a, là các thấu kính hội tụ. Trong đó:* Ở hình (1) là thấu...
Đề bàiCoi chùm tia song song như xuất phát hay hội tụ ở một điểm rất xa ( vô cực), hãy nêu mối quan hệ giữa điểm này với:- tiêu điểm ảnh.- Tiêu điểm vật của thấu kính hội tụ.Lời...
Đề bàiVẽ đường truyền của chùm tia sáng minh họa tính chất của tiêu điểm vật của thấu kính phân kì.Lời giải chi tiếtĐường truyền của chùm tia sáng có đường kéo dài qua tiêu điểm vật chính F của...
Đề bài Khi tạo ảnh ảo, thấu kính hội tụ cho chùm tia ló phân kì. Kết quả này có mâu thuẫn với tính chất của thấu kính không? Giải thích.Lời giải chi tiếtTheo tính chất của tháu kính hội tụ,...
Đề bàiDùng công thức xác định vị trí ảnh hãy chứng tỏ rằng, nếu giữ thấu kính cố định và dời vật theo trục chính thì ảnh và vật luôn di chuyển cùng chiều.Lời giải chi tiếtCông thức xác định...
Đề bàiThấu kính là gì? Kể các loại thấu kính.Lời giải chi tiếtThấu kính là một khối chất trong suốt (thủy tinh, nhựa...) giới hạn bởi hai mặt cong hoặc bởi một mặt cong và một mặt phẳng (Hình 29.1).Ta...
Đề bàiNêu tính chất quang tâm, tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật. Minh họa bằng đường truyền của tia sáng cho mỗi trường hợp.Lời giải chi tiết1. Quang tâm. Tiêu điểm. Tiêu diện.a) Quang tâmThấu kính mỏng có bề dày...
Đề bàiTiêu cự, độ tụ của thấu kính là gì? Đơn vị của tiêu cự và độ tụ?Lời giải chi tiết Tiêu cự. Độ tụ.Tiêu cự của thấu kính được định nghĩa như sau: f = OF'Ta quy ước f >...
Đề bàiChọn phát biểu đúng với vật đặt trước thấu kính.A. Thấu kính hội tụ luôn tạo chùm tia ló hội tụ.B. Thấu kính phân kì luôn tạo chùm tia ló phân kì.C. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính...
Đề bàiMột vật sáng đặt trước một thấu kính, trên trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba lần vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn. Ảnh của vật ở vị trí mới vẫn bằng...
Đề bàiTiếp theo bài tập 5.Cho biết đoạn dời vật là 12cm.Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu?A. - 8 cmB. 18 cmC. - 20 cmD. Một giá trị khác A, B, C.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCông...
Đề bàiXét thấu kính hội tụ. Lấy trên trục chính các điểm I và I' sao cho OI = 2OF, OI' = 2OF' (Hình 29.17). Vẽ ảnh của vật AB và nhận xét về đặc điểm của ảnh trong mỗi...
Đề bàiNgười ta dùng một thấu kính hội tụ có độ tụ 1 dp để thu ảnh của Mặt trăng.a) Vẽ ảnh.b) Tính đường kính của ảnh. Cho góc trông Mặt Trăng là 33'. Lấy 1' ≈ 3.10-4 rad.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiVật sáng AB được đặt song song với màn và cách màn một khoảng cố định a. Một thấu kính hội tụ có trục chính qua điểm A và vuông góc với màn, được di chuyển giữa vật và...
Đề bàiMột thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm. Vật sáng AB được đặt trước thấu kính và có ảnh A'B'. Tìm vị trí của vật, cho biết khoảng cách vật - ảnh là:a) 125 cmb)...
Đề bàiMột thấu kính phân kỳ có độ tụ - 5dp.a) Tính tiêu cự của kính.b) Nếu vật cách kính 30 cm thì ảnh hiện ra ở đâu và có số phóng đại bao nhiêu?Phương pháp giải - Xem chi...