Bài 29. Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tí…