Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyể…


Đề bàiCho bảng số liệu:Bảng 29.1. Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế)(Đơn vị: tỉ đồng)NămThành phần kinh tế19962005Nhà nước74 161249 085Ngoài nhà nước (tập thể, tư nhân, cá thể)35 682308 854Khu...
Đề bàiCho bảng số liệuBảng 29.2. Cơ cấu gía trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ(Đơn vị: %)NămVùng19962005Đồng bằng sông Hồng17,119,7Trung du và miền núi Bắc Bộ6,94,6Bắc Trung Bộ3,22,4Duyên hài Nam Trung Bộ5,34,7Tây Nguyên1,30,7Đông Nam Bộ49,655,6Đồng bằng...
Đề bàiDựa vào hình 26.2 (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến thức đã học hãy giải thích tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất cả nước?Lời giải...