BÀI 29. THỰC HÀNH: VẼ BIỂU ĐỒ, NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP


Cho bảng số liệu sau:GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở NƯỚC TA(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)Thành phầnNăm 2000Năm 2010Nhà nước114.8532.2Ngoài nhà nước82.51149.5Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài138.81245.5Tổng336.12927.2a)...
Cho bảng số liệu sau:GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO CÁC VÙNG Ở NƯỚC TA(Đơn vị: tỉ đồng)VùngNăm 2000Năm 2009CẢ NƯỚC336100.32298086.6Trung du và miền núi Bắc Bộ15988.0126839.2Đồng bằng sông Hồng57683.4489644.1Bắc Trung Bộ8414.950526.1Duyên hải Nam...