Bài 29 . Truyền chuyển động


Tại sao máy và thiết bị cần phải truyền chuyển động? Hướng dẫn trả lờiCần phải truyền chuyển đông vì các bộ phạn của máy thường đặt xa nhau và có tốc độ ko giống nhau, song đều đc dẫn động từ...
Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay? lập công thức tính tỉ số truyền của các bộ chuyển động? Hướng dẫn trả lời- Thông số đặc trưng cho các bộ truyền động quay là tỉ số...
Cho biết phạm vi ứng dụng của các bộ truyền động?Hướng dẫn trả lời Phạm vi ứng dụng là vô hạn, trong tất cả các lĩnh vực.Ví dụ; đồng hồ, hộp số xe máy, máy gặt, máy xúc,,,
Đĩa xích của xe đạp có 50 răng,đĩa líp có 20 răng.Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? Hướng dẫn trả lờiNhư công thức ta có:\(i = {{{n_2}} \over {{n_1}}} = {{{Z_1}} \over {{Z_2}}}\)Vậy...